Deze zomer presenteert Kranenburgh opnieuw een aantrekkelijke bloemlezing uit zijn collectie werken van de beroemde Bergense School, waarin grote namen als Leo Gestel, Charley Toorop en Dirk Filarski niet ontbreken. Ook 'Bergens' werk van later datum van o.a. Jaap Min, Jaap Weyand en Edgar Fernhout én een aantal bijzondere nieuwe verwervingen maken deel uit van de tentoonstelling. Onder de verwervingen bevindt zich o.a. een kleurrijk stilleven van Dirk Filarski en een groot, zonnig tafereel van Cees Maks.

De talloze vriendschappen, relaties en familiebanden die in kunstenaarsdorp Bergen werden aangegaan, onderhouden of beëindigd vormen een boeiende geschiedenis die veel kunstwerken en hun makers onderling met elkaar verbindt. Dat geldt ook voor favoriete plekken in Bergen die ze graag bezochten en vereeuwigden, zoals de Oude Hof. Dit boeiende netwerk van verbindingen, dwarsverbanden en gezamelijkheden vormt de rode draad in deze presentatie.